www.jusuteise.lt
   [Apie mus] [Paslaugos] [E - konsultacija] [Nuorodos]
 
 • Fiziniams asmenims
 • Juridiniams asmenims
 • Teisinės konsultacijos ir paslaugos
 • Skolų prevencija ir administravimas
 • Paslaugos elektroniniam verslui
 • Visų rūšių įmonių steigimas, pertvarkymas
 •  
  Paslaugos elektroniniam verslui


  Vis didesnę reikšmę šiuolaikinėje ekonomikoje užima informacinių technologijų priemonėmis vykdoma komercinė veikla – elektroninė komercija. Tai nauja galimybė verslo subjektams plėsti veiklos geografiją, pateikti savo prekes ir paslaugas neapibrėžtam potencialių naudotojų ratui, nepriklausomai nuo jų buvimo vietos. Šalia verslo sandorių šiuolaikinės ekonomikos augimo fazėje plečiasi ir prekių bei paslaugų pasiūla vartotojams – fiziniams asmenims, naudojantiems prekes ir paslaugas neprofesiniams tikslams, šeimos ar namų ūkio reikmėms.

  Vartotojų teisių apsaugai, jų interesų gynimui Europos Sąjungos šalyse skiriama daugiau dėmesio nei Lietuvoje. Visa Bendrijos teisminė ir institucinė sistema ilgus dešimtmečius buvo kuriama siekiant užtikrinti, kad į rinką patektų vartotojui saugūs ir kokybiški produktai, kad vartotojas turėtų galimybę apginti savo pažeistas teises. Vakarų šalyse visuotinai pripažįstama, kad tik efektyvi vartotojų teisių ir ekonominių interesų apsauga gali užtikrinti vartotojų pasitikėjimą, kuris laikomas viena iš svarbiausių sėkmingo verslo sąlygų. Siekiant elektroninio verslo masinės plėtros, būtina užtikrinti tradicinių vartotojų teisių gynimo standartų galiojimą elektroninėje erdvėje.

  Pagal Lietuvos Respublikos Civilinį Kodeksą, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato ko kita, tai laikoma, kad vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis sudaryta nuo to momento, kai pirkėjas išsirenka perkamą daiktą arba kitokiu būdu pareiškia savo valią. 

  Elektroninės komercijos sutarčių atveju pirkėjas (vartotojas) duoda sutikimą įsipareigoti  sutarties sąlygoms,  kurios  yra  nurodytos pardavėjo, todėl pagal Civilinį Kodeksą, jis prisijungia prie standartinių sutarties sąlygų, kurias bendram naudojimui iš anksto parengia viena šalis nederindama jų su kita šalimi ir kurios be derybų su kita šalimi taikomos sudaromose sutartyse. Ši nuostata įpareigoja „online“ pardavėją parengti standartines sąlygas ir pateikti jas savo tinklalapyje. Atkreiptinas dėmesys, kad standartinės sutarties sąlygos vartotojui yra privalomos tik tuo atveju, jei jam buvo sudaryta tinkama galimybė su tomis sąlygomis susipažinti. Dėl minėtų aplinkybių verslo subjektai privalo vykdyti vartotojų teisių apsaugos, sudarant sutartis elektroniniu būdu, reikalavimus, įtvirtintus įstatymuose bei kituose teisės aktuose.

  Mes siūlome kompetetingas paslaugas, kurių esmė – visapusiškai pilnas ir atsakingas Jusų elektroninio verslo teisinės aplinkos suderinimas su tarptautiniais bei Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimais, taip pat konsultacijas bei nuolatinę verslo teisinės aplinkos, atitinkančios naujausius reikalavimus, priežiūrą. 


   

   
   
  Kontaktai:
  VšĮ "Teisinės konsultacijos"
  TEISINIŲ PASLAUGŲ BIURAS
  K.Donelaičio g. 77-4, 44249 Kaunas
  Tel. +370 633 12344
  Mob. tel. +370 698 45301
  Tel./faks. +370 37 203076
  El. paštas: info@jusuteise.lt
   

   

   
     
   
  TEISINIŲ PASLAUGŲ BIURAS
  © VšĮ "Teisinės konsultacijos" 2006 - 2014